Boston

O soli

Korzystne warunki paleograficzne dla powstawania formacji solonośnych występowały już od okresu prekambryjskiego.

Największe światowe złoża soli należą do górnego permu ( cechsztynu ) , kiedy na skutek wyjątkowo suchego klimatu powstało wiele bogatych złóż. Bardzo obfity w powstawanie pokładów jest trzeciorzęd, a mioceńską sól znajdujemy w Polsce na jej południu w paśmie Wieliczki, Bochni, Wojnicza, Tarnowa, Katowic czy Bielska.Zasługuje ona na szczególną uwagę ponieważ stanowi jedynie 5% wszystkich zasobów soli kamiennych naszego kraju, a jej charakter warunkowany miocenem znajduje różnice dyktowane tym czas-okresem. To szczególne złoże typu fałdowego jest pozostałością Morza Mioceńskiego, którym zostało wypełnione tzw. Zapadlisko Podkarpackie.

W procesie odparowania obok chlorku sodowego wytrącały się również anhydryt, gips, podwójne chlorki, siarczany i połączenia siarczanów z chlorkami.

Sól, na której powstanie złożyło się tak wiele złożonych procesów sprzed 220 mln lat niesie ze sobą pierwiastki, które łatwo wchłaniane przez komórki organizmu ludzkiego i poddawane procesowi metabolizmu poprawiają naszą kondycję zdrowotną. Wiedząc o tym wspomagamy leczenie chorób układu oddechowego przebywaniem na świeżym morskim powietrzu, w jaskiniach czy komorach solnych.

Proponowany inhalator solny Solator, w którym umieszczona jest najwyższej jakości sól Zapadliska Podkarpackiego, daje możliwość domowej terapii oczyszczania dróg oddechowych poprzez wygodne inhalowanie, przedłużając warunki sanatoryjne na cały rok, a tym samym dając lepsze efekty terapii układu oddechowego.

Konstrukcja Solator'a sprawia, że jest wygodny w użyciu i podczas wdechu oczyszcza powietrze w chwili przechodzenia przez kryształki soli. Mikrocząsteczki soli wnikają do płuc działając mukolitycznie i dając poczucie oddechu świeżym morskim powietrzem.