Boston

Haloterapia

Haloterapia to metoda, która zdobywa coraz większe uznanie na całym świecie. Polega ona na oddychaniu powietrzem bogatym w związki soli. Jej główna zaleta to wzmacnianie naturalnych sił obronnych naszego organizmu, bez potrzeby zażywania tabletek i obciążania wątroby.

Haloterapia dostarcza nam ważne składniki mineralne.

 

Układ oddechowy a haloterapia:

Układ oddechowy jest jednym z najważniejszych w naszym organizmie. Odpowiada za wymianę gazową. Pobiera z powietrza tlen, aby krew mogła przetransportować go do każdej komórki w organizmie. W procesie oddychania do naszego organizmu dostają się substancje znajdujące się w powietrzu. Mogą to być pyły, zarodniki grzybów, szkodliwe gazy, lecz także leki oraz związki bogate w witaminy i minerały. Haloterapia opiera się na tej właściwości układu oddechowego i dzięki inhalacjom dostarcza do naszego organizmu powietrze bogate w lecznicze związki soli.

Haloterapia pochodzi od greckiego słowa halos, czyli sól. W 1843 roku, polski doktor Feliks Boczkowski jako pierwszy na świecie potwierdził pozytywny wpływ soli na zdrowie, a tym samym dowiódł skuteczności haloterapii.

Istotą inhalacji w haloterapii jest oddychanie powietrzem bogatym w aerozol solny. W zależności od stopnia rozdrobnienia dociera on do różnych partii układu oddechowego i  stymuluje naturalne reakcje obronne organizmu. W gardle, krtani i nosogardzieli deponują się cząsteczki aerozolu o wielkości większej niż 8 µm, w tchawicy i dużych oskrzelach, cząsteczki o wielkości 5-8 µm. Do oskrzeli i oskrzelików docierają cząsteczki o wymiarach 2-5 µm. Cząsteczki o wielkości poniżej 2 µm docierają do przestrzeni pęcherzykowej płuc.